Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

Regulamin Rabatów Vetiss

Regulamin Rabatów Vetiss

 

§1
Postanowienia Ogólne

1.Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uzyskania rabatów dla klientów Vetiss na konferencje weterynaryjne organizowane przez VetCo i PerfectVet w 2017 i 2018 r.   

 

§2

Definicje

1.Klient Vetiss-  osoba, która zakupiła aparat USG od firmy Vetiss lub pracownik placówki, do której został dostarczony aparat USG zakupiony od VETISS.

 

§3
Zasady udzielania rabatu na konferencję PerfectVet i VetCo

1. Klient Vetiss, który dokonuje rejestracji na konferencję weterynaryjną PerfectVet, musi zarejestrować swoje uczestnictwo pod numerem telefonu 791-555-916 lub e-mail: szolenia@vetiss.pl

2. Klient Vetiss aby uzyskać rabat  na konferencję PerfectVet  musi podczas rejestracji na stronie www.perfectvet.pl w pakiecie promocyjnym wybrać „Rabat Klient Vetiss”.

3. Klient Vetiss, który dokonuję rejestracji na konferencję VetCo , musi skontaktować się z Biurem Vetiss pod numerem telefonu 791-555-916 lub e-mail szkolenia@vetiss.pl w celu podania danych, na które zostanie przesłany bon VetCo na kwotę 100 zł.

4. Rabat  na konferencję VetCo lub PerfectVet  przysługuje maksymalnie dwóm osobom na każdą z konferencji.

5. Rabat przyznawany jest na dowolną konferencję organizowaną przez PerfectVet i VetCo w 2017 i 2018 roku.

6. Rabat na konferencję VetCo lub PerfectVet jest udzielany jednorazowo na każdą konferencję.

7. Reklamacje należy składać na adres e-mail: szkolenia@vetiss.pl lub  pisemnie listem poleconym na adres: Vetiss Sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

8. Otrzymanie rabatu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

 

§4

Postanowienia końcowe

1.VETISS zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn.

2.W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.