Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

Polityka prywatności

Polityka prywatności w Portalu VETISS

 

1. VETISS Szulc Gad Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie (dalej „Administrator Portalu”), będący właścicielem portalu www.vetiss.pl (dalej „Portal”) przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności Użytkowników Portalu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.

 

2. Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przetwarzane z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204).  Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do dotyczących ich danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania. Danych zbieranych automatycznie nie da się zmienić ani usunąć.                                                                                                                      

3. Dane osobowe Użytkowników Portalu zawarte w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą przez Administratora Portalu wyłącznie w celach realizacji usług świadczonych w Portalu i w celach wskazanych w formularzach rejestracyjnych dotyczących konkretnych usług Portalu. Nadto mogą być one przetwarzane, za zgodą użytkowników Portalu w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora Portalu, w tym marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Administratora Portalu oraz firm z nią współpracujących. Administratorem danych osobowych jest Administrator Portalu. 

 

4. Administrator Portalu nie przekazuje i nie dokonuje obrotu (nie sprzedaje, nie użycza) danych osobowych użytkowników Portalu innym osobom lub instytucjom, bez zgody użytkownika. Przetwarzane przez Administratora Portalu dane osobowe użytkowników Portalu mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa.                     

 

5. Administrator Portalu gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, dotyczące adresów IP użytkowników odwiedzających Portal i korzystających z usług świadczonych w ramach Portalu. Zebrane w ten sposób informacje służą administrowaniu Portalem, okresowym analizom statystyki odwiedzin, ustaleniu, które strony odwiedzane są najczęściej, określeniu poziomu funkcjonalności stron Portalu. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie orzeczeń organów państwa. 

 

6. Administrator Portalu stosuje mechanizm tzw. cookies tj. plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika Portalu. Mechanizm cookies nie ma na celu do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o indywidualnych użytkownikach Portalu - stosowany jest w celu zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i statusu jego zalogowania, agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników Portalu, optymalizowaniu emisji reklam na Portalu i usprawniania funkcjonowania Portalu zgodnie z obowiązującymi w sieci www standardami. Pliki cookies mogą ponadto stosować współpracujący z Portalem reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookiesw przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Portalu.    

 

 7. Administrator Portalu używa technologii Local Storage Object (LSO), zbliżonej zasadą działania do plików cookies, mającej jednak nieco inne właściwości. Local Storage Object to wydzielona część pamięci przeglądarki, służąca do przechowywania danych zapisywanych przez Portaly. Dostęp do niej może uzyskać tylko strona internetowa działająca w tej samej witrynie, z której dane zostały zapisane, jednak inaczej niż w przypadku cookies, nie są one wysyłane przez przeglądarkę przy każdym odwołaniu do serwera. Dane w Local Storage Object są długotrwale przechowywane przez przeglądarkę i nie są usuwane po zamknięciu przeglądarki ani nie mają określonego czasu ważności. 

 

8. Portal zwiera odnośniki/linki do innych stron WWW. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach.                                 

9. Pytania i wątpliwości w zakresie Administratora Portalu prywatności użytkownicy Portalu mogą zgłaszać poprzez adres e-mail: pomoc@vetiss.pl

 

10. W przypadku zmiany obowiązującej Administratora Portalu prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie Portalu.

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.