Zadzwoń: +48 791 555 909

Napisz: sprzedaz@vetiss.pl

O nas

Vetiss Sp. z o.o. to pierwsza firma weterynaryjna w dziedzienie dystrybucjji USG.

Oferujemy szeroki wybór najwyższej jakości rozwiązań do diagnostyki USG. Zapewniamy optymalizację aparatów, serwis gwaranacyjny i pogwarancyjny.

Zapewniamy również edukację indywidualna USG i warsztaty grupowe.

USG weterynaryjne

Dr n. wet. Anna Kosiec-Tworus

 

Znany i doświadczony wykładowca, niekwestionowany autorytet w weterynaryjnej diagnostyce dopplerowskiej, czego dowodem jest doktorat z tego zakresu. Posiada tytuł specjalisty z zakresu radiologii weterynaryjnej. Od 10 lat zajmuje się diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. Od tego czasu poszerza swój zakres wiedzy na temat diagnostyki obrazowej na różnych sympozjach i szkoleniach polskich i zagranicznych. Jest autorką szeregu publikacji związanych z diagnostyką ultrasonograficzną i dopplerowską. Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady z zakresu tej dziedziny.

 

Rola w firmie Vetiss – Veterinary Imaging and Surgical Solutions

Testuje i opiniuje wprowadzane do sprzedaży aparaty USG, dając pewność, że każdy z nich oferuje najwyższą sprawność diagnostyczną w każdych warunkach klinicznych dotyczących diagnostyki ultrasonograficznej i dopplerowskiej narządów jamy brzusznej, płuc i mózgowia małych zwierząt.

 


 

USG weterynaryjne

Dr n. wet. Urszula Bartoszuk

 

Ukończyła studia na wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie uzyskując w 2002 roku tytuł lekarza weterynarii. Ze względu na zainteresowania kardiologią i chirurgią klatki piersiowej w krótkim czasie po uzyskaniu dyplomu rozpoczęła doktorat z zakresu chirurgii dotyczący przeszczepów autologicznych mięśniowych komórek macierzystych. Podczas pracy nad doktoratem cały czas pracowała klinicznie przyjmując na co dzień pacjentów, a także kształciła się dalej z zakresu kardiologii weterynaryjnej biorąc udział w licznych konferencjach, sympozjach i spotkaniach naukowych. W latach 2007/08 spędziła 16 miesięcy w  klinice w Mediolanie kończąc przy tym staż i pracując z wieloma wybitnymi specjalistami europejskimi z dziedziny kardiologii weterynaryjnej. Po zakończeniu stażu od 2009 roku przyjmuje regularnie konsultując pacjentów kardiologicznych w Warszawie, a w latach 2011-2012 także w Klinice Wydziału Medycyny Weterynaryjnej FU w Berlinie będąc tam konsultantem z zakresu kardiologii małych zwierząt.

W 2013 dostała miejsce w programie specjalizacji europejskiej  z dziedziny kardiologii i obecnie dr Urszula Bartoszuk jest rezydentką ECVIM-CA Cardiology (European College of  Veterinary Internal Medicine, Companian Animals, Cardiology) w Zurychu.

 

Rola w firmie Vetiss – Veterinary Imaging and Surgical Solutions

Testuje i opiniuje wprowadzane do sprzedaży aparaty USG przeznaczone do diagnostyki echokardiograficznej. Dba o to by każdy z nich, niezależnie od poziomu zaawansowania dawał użytkownikowi pewność postawionej diagnozy.

 


 

USG weterynaryjne

Lek. wet. Jarosław Balcerzak

 

Dyplom lekarza weterynarii odebrał w 2008 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu nieprzerwanie pracuje w warszawskich przychodniach dla zwierząt.

W codziennej pracy ze zwierzętami największy nacisk kładzie na diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w ramach krajowych i zagranicznych szkoleń, konferencji i staży. Zainteresowanie elektrochemioterapią to wyraz potrzeby rozszerzenia wachlarza usług i łączenia narzędzi terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych.

 

Rola w firmie Vetiss – Veterinary Imaging and Surgical Solutions

Wraz z dr Borowikiem wiedzę na temat ECT czerpie od najbardziej doświadczonych w tej dziedzinie klinicystów na świecie. Dzięki współpracy z firmą Vetiss testuje i ulepsza urządzenia do elektrochemioterapii firmy Leroy Biotech.

 


Lek. wet. Sebastian Borowik

Studia na Wydziale Med. Wet. SGGW ukończył w 2005 r., specjalista chorób psów i kotów (2011), klinicysta w Całodobowej Lecznicy Sfora w Warszawie. W obszarze zainteresowań i codziennej praktyki lekarza znajduje się tematyka hematologiczna i onkologiczna, w tym: diagnostyka cytologiczna i biopsyjna, ocena rozmazu krwi (m.in. w ramach konsultacji hematologicznych w laboratorium Alab), a także terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Razem z dr. J. Balcerzakiem wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii  jako alternatywne postępowanie w niektórych chorobach nowotworowych bazując na doświadczeniach weterynarii w krajach zachodnich i medycyny ludzkiej. Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia w tych dziedzinach na podyplomowych kursach i sympozjach organizowanych m.in. przez Sekcję Onkologii PSLWMZ, ESVONC-Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.  Autor i współautor kilku publikacji o tematyce klinicznej, w tym hematologicznej i onkologicznej. Mimo swojej ulubionej dziedziny gorący zwolennik „holistycznego” podejścia w diagnozie i terapii.

Prof. Natasa Tozon

 

 

Prof. Natasa Tozon w 1991 roku ukończyła studia z medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie w Lublanie, a w 1998 uzyskała tytuł doktora nauk weterynaryjnych, publikując pracę doktorską „Występowanie i rozwój zmian patologicznych nerek w przebiegu niedoboru immunologicznego kotów".

Od 2014 jako profesor na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu w Lublanie  prowadzi przedmiot Choroby wewnętrzne małych zwierząt. Od 1997 prowadzi zajęcia z chorób zakaźnych i onkologii klinicznej, które stanowią część przedmiotu Zdrowie i choroby zwierząt mięsożernych. Od 2007 prowadzi przedmiot fakultatywny Onkologia Kliniczna w Medycynie Weterynaryjnej.

Była promotorem trzech przewodów doktorskich, jednej pracy magisterskiej oraz sześciu studenckich badań naukowych. Obecnie jest promotorem trzech doktoratów i jednej pracy studenckiej. Ponadto jest koordynatorem Specjalizacji Chorób Małych Zwierząt.

Prof. Natasa Tozon jest członkiem wielu krajowych i międzynarodowych organizacji, m. in.:
European College of Veterinary Internal Medicine (ECVIM)
European Society of Veterinary Oncology (ESVONC)
International Society for Companion Animal Infectious Diseases (ISCAID)
Federation of European Companion Animal Veterinary Associations (FECAVA)
World Small Animal Veterinary Association (WSAVA).
Od 2006 Prof. Tozon jest Krajowym Reprezentantem Słowenii w WSAVA.
Obecnie sprawuje funkcję Prezesa Elekta w Słoweńskim Stowarzyszeniu Lekarzy Weterynarii Małych Zwierząt.

Natasa Tozon jest recenzentem w takich czasopismach jak: Slovenian Veterinary Research, Journal of Small Animal Practice, Current Medical Chemistry, Veterinary Arhiv Zagreb oraz innych.

Jest autorem ponad 30 publikacji we wspomnianych powyżej czasopismach, a jej cały dorobek naukowy to ponad 200 publikacji, które wielokrotnie były cytowane. Jako profesor Chorób wewnętrznych małych zwierząt skupia się na chorobach zakaźnych i onkologii klinicznej. Wprowadza alternatywne sposoby leczenia nowotworów w medycynie weterynaryjnej – elektrochemioterapię i elektrogenoterapię. Jej głównym tematem badawczym w dziedzinie chorób zakaźnych są choroby przenoszone przez stawonogi, szczególnie anaplazmoza wywołana przez Gram-ujemną bakterię Anaplasma phagocytophilum, jak również immunologia kliniczna w chorobach zakaźnych w ujęciu ogólnym.

Wykaz publikacji:

Wyboldowane pozycje - publikacje dotyczące elektrochemioterapii I elektrogenoterapii

·         Electrochemotherapy with intravenous bleomycin injection: an observational study in superficial squamous cell carcinoma in cats (vir)

·         IL-12 based gene therapy in veterinary medicine (vir)

·         Renal alterations in feline immunodeficiency virus (FIV)-infected cats: a natural model of lentivirus-induced renal disease changes (vir)

·         Electrogene therapy with interleukin-12 in canine mast cell tumors (vir)

·         Anaplasmosis in dogs: the relation of haematological, biochemical and clinical alterations to antibody titre and PCR confirmed infection (vir)

·         Local and systemic antitumor effect of intratumoral and peritumoral IL-12 electrogene therapy on murine sarcoma (vir)

·         Electrochemotherapy compared to surgery for treatment of canine mast cell tumours (vir)

·         Effective treatment of perianal tumors in dogs with electrochemotherapy (vir)

·         Canine babesiosis in Slovenia: molecular evidence of Babesia canis canis and Babesia canis vogeli (vir)

·         Clinical and laboratory features of the first detected cases of A. phagocytophila infections in dogs from Slovenia (vir)

 

 

Lek. wet. Jarosław Balcerzak

 

Dyplom lekarza weterynarii odebrał w 2008 roku na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Od tego czasu nieprzerwanie pracuje w warszawskich przychodniach dla zwierząt.

W codziennej pracy ze zwierzętami największy nacisk kładzie na diagnostykę i leczenie chorób nowotworowych. Nieustannie pogłębia swoją wiedzę i umiejętności w ramach krajowych i zagranicznych szkoleń, konferencji i staży. Zainteresowanie elektrochemioterapią to wyraz potrzeby rozszerzenia wachlarza usług i łączenia narzędzi terapeutycznych dla pacjentów onkologicznych.

 

 

Lek. wet. Sebastian Borowik

 

Studia na Wydziale Med. Wet. SGGW ukończył w 2005 r., specjalista chorób psów i kotów (2011), klinicysta w Całodobowej Lecznicy Sfora w Warszawie. W obszarze zainteresowań i codziennej praktyki lekarza znajduje się tematyka hematologiczna i onkologiczna, w tym: diagnostyka cytologiczna i biopsyjna, ocena rozmazu krwi (m.in. w ramach konsultacji hematologicznych w laboratorium Alab), a także terapie pacjentów onkologicznych (chemioterapia). Razem z dr. J. Balcerzakiem wdraża w Polsce metodę elektrochemioterapii  jako alternatywne postępowanie w niektórych chorobach nowotworowych bazując na doświadczeniach weterynarii w krajach zachodnich i medycyny ludzkiej. Dużą wagę przywiązuje do ustawicznego kształcenia w tych dziedzinach na podyplomowych kursach i sympozjach organizowanych m.in. przez Sekcję Onkologii PSLWMZ, ESVONC-Europejskie Stowarzyszenie Onkologii Weterynaryjnej, Polskie Towarzystwo Hematologów i Transfuzjologów.  Autor i współautor kilku publikacji o tematyce klinicznej, w tym hematologicznej i onkologicznej. Mimo swojej ulubionej dziedziny gorący zwolennik „holistycznego” podejścia w diagnozie i terapii.

 

 

Partnerzy:

 

Partnerzy Weterynaria:

 

Pani Doktor/Panie Doktorze,
proszę zostaw kontakt w sprawie zakupu aparatu USG.